31 יום

אבטחת ריכוזי קהל

נשק קצר+ נשק ארוך

ירי, לחימה ואימונים טקטיים, קרב מגע.