6 ימים

רמה- בסיסית

לימוד בידוק בטחוני, ירי,טיפול בחפץ חשוד, אבטחה בתנועה, אבטחה באוטובוסים ועוד.

אבטחת טיולים ומחנות קיץ (בארץ בלבד).

(מי שהוכשר בהכשרה זו יוכר גם כמוכשר לכל תפקיד של מאבטח 'בסיסי').

רובאי 03, חובה תעודת לוחם.