תוכנית הקיץ של Caliber 3 בישראל היא חוויה ייחודית ייחודית לילדי התיכון