סנסציוני ורגשי

ובכן, תן לי להתחיל עם אומר שאתה חייב לבוא למקום הזה כאשר בישראל. כן אתה יכול לירות כמה אקדחים שהיה באמתובכן, תן לי להתחיל עם אומר שאתה חייב לבוא למקום הזה כאשר בישראל. כן אתה יכול לירות כמה אקדחים שהיה באמתובכן, תן לי להתחיל עם אומר שאתה חייב לבוא למקום הזה כאשר בישראל. כן אתה יכול לירות כמה אקדחים שהיה באמת
ובכן, תן לי להתחיל עם אומר שאתה חייב לבוא למקום הזה כאשר בישראל. כן אתה יכול לירות כמה אקדחים שהיה באמתובכן, תן לי להתחיל עם אומר שאתה חייב לבוא למקום הזה כאשר בישראל. כן אתה יכול לירות כמה אקדחים שהיה באמת
ובכן, תן לי להתחיל עם אומר שאתה חייב לבוא למקום הזה כאשר בישראל. כן אתה יכול לירות כמה אקדחים שהיה באמת
ובכן, תן לי להתחיל עם אומר שאתה חייב לבוא למקום הזה כאשר בישראל. כן אתה יכול לירות כמה אקדחים שהיה באמת

ללא שם