*חברות אבטחה

9 שעות

אימון בסיסי למאבטח- מסמיך את המאבטח לתפעול נשק מקצועי ובטיחותי ברמה בסיסית. (מאבטחי מפעלים,מסעדות וכו').

יום אחד

דרישות:

אזרח מדינת ישראל,גיל 21+(במידה ושירת בשירות צבאי, וללא שירות צבאי- מגיל 27 ומעלה),ללא עבר פלילי, שולט בשפה העברית, כשיר בריאותית.


בודק בטחוני- שאינו חמוש:

למידה על בידוק בטחוני למתקנים שונים אשר מצריכים אבטחה כללית. (כגון מגרשי ספורט, הופעות).

רמה- בסיסית

לימוד קרב מגע

דרישות:

אזרח מדינת ישראל,גיל 21+(במידה ושירת בשירות צבאי, וללא שירות צבאי- מגיל 27 ומעלה),ללא עבר פלילי, שולט בשפה העברית, כשיר בריאותית.
סדרני ספורט ותרבות

6 ימים

למידת בידוק בטחוני באירועים שונים דוגמת הופעות, אירועי ספורט וכו'.

לימוד קרב מגע

דרישות:

אזרח מדינת ישראל,סיים לימודי חובה ע"פ חוקי מדינת ישראל,גיל 21+ (במידה ושירת בשירות צבאי, וללא שירות צבאי- מגיל 27 ומעלה),ללא עבר פלילי, שולט בשפה העברית, כשיר בריאותית.


מאבטח בסיסי- חמוש:

6 ימים

מאבטח מוסדות חימוש, קנינונים וכו'.

ירי, לחימה ובידוק.


דרישות:

רובאי 02 ומעלה, שירות מלא, היעדר עבירות מין.מאבטח טיולים (באקדח)

6 ימים

רמה- בסיסית

לימוד בידוק בטחוני, ירי,טיפול בחפץ חשוד, אבטחה בתנועה, אבטחה באוטובוסים ועוד.

אבטחת טיולים ומחנות קיץ (בארץ בלבד).

(מי שהוכשר בהכשרה זו יוכר גם כמוכשר לכל תפקיד של מאבטח 'בסיסי').

רובאי 03, חובה תעודת לוחם.מתקדם ב':

8 ימים

רמה- מתקדמת

תפעול נשק,לחימה ואימונים טקטים.

מאבטח משרדי ממשלה ועוד.


דרישות:

רובאי 03, חובה תעודת לוחם.מתקדם א':

15 ימים

אימונים יעודיים ליחידות אבטחה כגון אבטחת תחבורה ציבורית ואבטחת הרכבת הקלה, וכן ליווי עובדים.

בין היתר- תפעול נשק,לחימה ואימונים טקטים,קרב מגע.


דרישות:

רובאי 03, חובה תעודת לוחם.בכיר ב':

24 ימים

רובה בלבד

אבטחת מעברים

ירי ולחימה, אימונים טקטיים, קרב מגע.


דרישות:

12 שנות לימוד, תעודת לוחם.


בכיר א':

31 יום

אבטחת ריכוזי קהל

נשק קצר+ נשק ארוך

ירי, לחימה ואימונים טקטיים, קרב מגע.


Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp