צריך עזרה?

02-6734334
קורס מאבטח בכיר ב'

קורס זה נקרא אף קורס מעברים. הקורס אורך 24 יום והוא דורש רצינות והתמסרות  טוטאלית.
הקורס נערך על מיקרו תבור בלבד וכולל אימונים ברמה גבוהה ביותר הן מבחינת כוח פיזי, כושר גופני, יכולת ריכוז ויכולות ביצועיות גבוהות.
במהלך הקורס המאבטחים יעברו אימוני קרב מגע אינטנסיבים וברמה גבוהה מאוד, אימונים טקטיים המלמדים התמודדות עם מצבים סבוכים תוך שילוב כוחות צבא ואבטחה נוספים ואימוני ירי ולחימה.
במהלך הקורס החניכים מתמודדים עם מצבים סבוכים ומי שלא מתאים לרמה הנדרשת לא יעבור את הקורס.

התנאים הנדרשים ממועמד ע"מ להתקבל לקורס הם:

·        אזרח או תושב קבע בישראל.

·        שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור בשפה העברית- עבר בהצלחה מבחן לידיעת השפה העברית טרום ההכשרה במוסד להכשרת מאבטחים 

·        בוגר 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך.

·        המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד אותו אמור למלא

·        נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני.

·        אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או בטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי.

·        עבר בהצלחה ועדת קבלה פנימית בגוף המונחה ואושר בכתב ע"י מנב"ט או סגנו בגוף המונחה.

·        גיל - 21 שנים לפחות או מלאו לו 20 שנים לפחות עם סיום שירות סדיר כהגדרתו בחוק

·        שירת בצה"ל שירות צבאי מלא  רובאי 05 ומעלה בעל תעודת לוחם / חלופה לתעודת לוחם או שירות צבאי מלא ברמת הכשרה רובאי 03 כולל תעודת לוחם / חלופה לתעודת לוחם

          אשר שרתו ביחידות הבאות: שריון, תותחנים, הנדסה קרבית, יחידות  איסוף.

·        מאבטח ברמת מתקדם א', אשר משמש בתפקידו שנתיים לפחות וע"פ המלצת מנב"ט הגוף בו עובד מאושרת הגשת מועמדות לרמת בכיר.


המועמדים מופנים ע"י חברת האבטחה לקורס  בקליבר 3 או מוסד הכשרה אחר שמאושר לכך ע"י משטרת ישראל.
 

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp