צריך עזרה?

02-6734334
קורס מתקדם א'

קורס מתקדם א' מכשיר מאבטחים למצבי סיכון ולחימה מורכבים.
זהו קורס ברמה גבוהה שמיועד למאבטחים בפרויקטים מיוחדים כגון: מאבטחי רכבת קלה, אבטחה היקפית בנתב"ג, מאבטחים בעיר העתיקה, אבטחת נמלים, מאבטחי הרכבת הקלה, ביטוח לאומי, חברת חשמל, רשות העתיקות ועוד מקומות שבהם טכנאים צריכים ליווי אבטחתי.
בקורס המאבטחים עוברים אימונים אינטנסיביים של קרב מגע, אימונים מתקדמים בסוגי נשקים שונים, תרגילי הפתעה עם מורכבויות שונות ועוד אימונים שונים.
משתתפי הקורס צריכים לעבור בוחן כושר ברמת קושי גבוהה.
הקורס אורך 15 יום והוא בתנאי פנימיה.

התנאים הנדרשים ממועמד לקורס הם:
·        אזרח או תושב קבע בישראל.
·        שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור בשפה העברית- עבר בהצלחה מבחן לידיעת השפה העברית עפ"י הנחיות חטיבת האבטחה
         והרישוי/מדור הכשרות.
·        המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד. 
·        נקבעה התאמתו הביטחונית למקום עבודה שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני.
·        אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או בטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי.
·        עבר בהצלחה ועדת קבלה פנימית בגוף המונחה ואושר בכתב ע"י מנב"ט או סגנו בגוף המונחה.
·        גיל - 21 שנים לפחות או מלאו לו 20 שנים לפחות עם סיום שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ התשמ"ו – 1986
·        שירת בצה"ל שירות צבאי מלא ע"פ ההגדרות בחוק שירותי בטחון )נוסח משולב( התשמ"ו- 1986 : רובאי 03 ומעלה ובעל תעודת לוחם / חלופה לתעודת
         לוחם כמפורט בנספח ג' או:
        1- נשים: מדריכת חי"ר ללא תעודת לוחם        
        2- מ"כים מג"ל  רובאי 03 ללא תעודת לוחם
        3- שירת במשטרת ישראל תקופה של 18 חודשים שירות קבע / שח"מ / שרות אזרחי בטחוני לפחות לאחר מעבר קורס שוטרים והכשרה ייעודית בהצלחה
           וביצוע תפקידי שטח במגזר הייעודי סיור, חקירות, בילוש.

  מועמד לקורס שהתקבל לחברת אבטחה נשלח ע"י החברה לקורס זה בבית ספר לאבטחה קליבר 3 או אחד מבתי הספר להכשרה האחרים המאושרים ע"י משטרת ישראל.
Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp