צריך עזרה?

02-6734334
קורס אבטחה מתקדם ב'

קורס זה מיועד למאבטחים שמתעתדים לעבוד באבטחת משרדים ממשלתיים ועוד מתקניים שרותים אחרים כגון גופי תקשורת ומתקנים משטרתיים.
הקורס מיועד לאנשים עם כושר גופני גבוה אשר מעוניינים בעבודת אבטחה מאתגרת.
הקורס אורך בין 8-10 ימים תלוי במקום העבודה של המאבטח והוא בתנאי פנימיה מלאים.
קורס מתקדם ב' מתקיים בסניפי קליבר 3 ברחבי הארץ ובעוד מספר מתקנים להכשרת מאבטחים.
אל הקורס מופנה המאבטח דרך חברת האבטחה שהוא רשום אליה.
הקורס הוא אינטנסיבי עם אימונים ברמה גבוהה.

בקורס יעברו החניכים :
- בוחן בראור בו הם נדרשים לכמות מתח שכיבות שמיכה וכפיפות בטן לצד מקבילים וריצת אלפיים בפחות מעשר דקות.
- בכל יום המאבטחים לומדים 3 שעות של קרב מדע אינטסיבי בו הם לומדים להתמודד עם מכלול בעיות שיכולות להתרחש בעבודתם מאיום של סכין , מקל או נשק או התמודדות עם ארועי בין ערובה או מחבל מתאבד.
- אימונים ברמה מתקדמת במטווחים הכוללים סוגי מקצים שונים של ריצה , מחסות , מגבלות זמן ודרישה לעמידה במספר מסוים של פגיעות לצד תרגילי הפתעה ואימונים טקטיים.

התנאים הנדרשים ממועמד לקורס הם:
· אזרח או תושב קבע בישראל.
· שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור בשפה העברית- עבר בהצלחה מבחן לידיעת השפה העברית עפ"י הנחיות חטיבת האבטחה
   והרישוי/מדור הכשרות.
· המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד.
· נקבעה התאמתו הביטחונית למקום עבודה שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני.
· אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או בטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי.
· עבר בהצלחה ועדת קבלה פנימית בגוף המונחה ואושר בכתב ע"י מנב"ט או סגנו בגוף המונחה.
· גיל - 21 שנים לפחות או מלאו לו 20 שנים לפחות עם סיום שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ התשמ"ו – 1986
· שירת בצה"ל שירות צבאי מלא ע"פ ההגדרות בחוק שירותי בטחון )נוסח משולב( התשמ"ו- 1986 : רובאי 03 ומעלה ובעל תעודת לוחם / חלופה לתעודת
   לוחם כמפורט בנספח ג' או:
1- נשים: מדריכת חי"ר ללא תעודת לוחם
2- מ"כים מג"ל רובאי 03 ללא תעודת לוחם
3- שירת במשטרת ישראל תקופה של 18 חודשים שירות קבע / שח"מ / שרות אזרחי בטחוני לפחות לאחר מעבר קורס שוטרים והכשרה ייעודית בהצלחה
    וביצוע תפקידי שטח במגזר הייעודי סיור, חקירות, בילוש.


הקורס מכין את המאבטח לתפקיד באופן הטוב ביותר ולאחר הקורס המאבטח בשל ומוכן לביצוע משימות אבטחה ברמת האבטחה הנרכשת.
בכל פרק זמן של שלשה עד שישה חודשים המאבטח עובר רענון פיזי כדי לבדוק את כשירותו ולחדד את ההנחיות לצד שמירה על היכולות שנרכשו בקורס.

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp